Last Updated:

Zero-rating

Robin van Lindt

Zero-rating in Nederland: Netneutraliteit en gelijke toegang tot het internet.

Inhoudsopgave: zero-rating

In Nederland is zero-rating een onderwerp dat de afgelopen jaren aandacht heeft gekregen vanwege de principes van netneutraliteit en gelijke toegang tot het internet. In dit artikel zullen we dieper ingaan op zero-rating, de discussie rondom netneutraliteit, en hoe dit van invloed is op de internetervaring van gebruikers in Nederland.

Wat is zero-rating?

Zero-rating is een concept waarbij specifieke online diensten of inhoud vrijgesteld zijn van datalimieten of -kosten voor gebruikers. Het stelt gebruikers in staat om bepaalde diensten te gebruiken zonder dat dit invloed heeft op hun dataverbruik.

Netneutraliteit in Nederland

Netneutraliteit is het principe dat alle internetverkeer gelijk moet worden behandeld, zonder discriminatie of voorkeursbehandeling van bepaalde diensten of inhoud. In Nederland wordt netneutraliteit beschermd door de Telecomwet en de Europese verordening inzake netneutraliteit. Deze regelgeving waarborgt dat internetproviders het verkeer niet mogen bevoordelen, vertragen, blokkeren of discrimineren op basis van inhoud, dienst, applicatie, bron of bestemming.

Zero-rating en netneutraliteit

Zero-rating is een controversieel onderwerp vanuit het perspectief van netneutraliteit. Het biedt de mogelijkheid om bepaalde diensten voorrang te geven boven andere, wat kan leiden tot ongelijke behandeling en beperking van de keuzevrijheid van gebruikers. Het is belangrijk om zero-rating in lijn te brengen met de principes van netneutraliteit om gelijke toegang tot het internet te waarborgen.

Zero-rating in Nederland

In Nederland heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op de naleving van de netneutraliteitsregels. Ze hebben onder andere onderzoek gedaan naar de zero-rating praktijken van T-Mobile met hun dienst "Datavrije Muziek". De ACM heeft geoordeeld dat dergelijke praktijken in strijd waren met de netneutraliteitsregels vanwege de selectieve voordelen die aan bepaalde diensten werden geboden. T-Mobile heeft hun beleid aangepast om te voldoen aan de netneutraliteitsregels.

Voorwaarden voor toegestane zero-rating

Zero-rating is niet volledig verboden in Nederland, maar het moet voldoen aan de principes van netneutraliteit. Voorwaarden voor toegestane zero-rating zijn onder andere het niet-discriminerend behandelen van diensten en het openstellen van de mogelijkheid voor alle aanbieders van vergelijkbare diensten.

De waarde van netneutraliteit

Netneutraliteit waarborgt een open en vrij internet, waar gebruikers vrij kunnen kiezen welke diensten en inhoud ze willen gebruiken, zonder beperkingen of discriminatie. Het beschermt de keuzevrijheid van gebruikers en zorgt voor gelijke kansen voor dienstverleners op het internet.

Conclusie

Zero-rating in Nederland is een onderwerp dat nauw verbonden is met de principes van netneutraliteit en gelijke toegang tot het internet. Hoewel zero-rating selectieve voorkeursbehandeling met zich meebrengt, kan het in lijn gebracht worden met netneutraliteit door te voldoen aan de voorwaarden van niet-discriminatie en openheid. Het is van groot belang om te waarborgen dat gebruikers gelijke toegang hebben tot het internet en vrij kunnen kiezen welke diensten zij willen gebruiken.

Bronnen

- Autoriteit Consument & Markt (ACM): "Netneutraliteit"
- Telecomwet
- Europese verordening inzake netneutraliteit
- Artikel "T-Mobile mag niet langer selectieve zero-rating aanbieden" (Tweakers.net, 2017)
- Artikel "Zero-rating" (Bits of Freedom)