Last Updated:

Carrier Pre Selection

Robin van Lindt

Carrier Selection en Carrier Pre Selection (CPS) zijn methoden om gebruik te maken van een alternatieve provider voor vaste telefonie. Om de concurrentie op de markt voor vaste telefonie te bevorderen heeft OPTA aan KPN opgelegd om haar netwerk geschikt te maken voor deze diensten. Hiermee is het mogelijk dat consumenten en bedrijven op basis van de telefoonlijnen van KPN toch via een alternatieve provider kunnen telefoneren. Effectief bestaat er een overeenkomst met de provider van de aansluiting (dat is altijd KPN) en een contract met de provider van de 'tikken' (het telefoonverkeer).

Inhoudsopgave: Carrier Pre Selection

Aanbieders

Er is een groot aantal providers van CPS-diensten actief in de markt. Een aantal richt zich met name op zakelijke klanten. De belangrijkste zijn (in alfabetische volgorde):

 1. Atlantic Telecom (1606, 1656, 10757)
 2. BT (1616)
 3. COLT Telecom (1625)
 4. Esprit Telecom (1626, 1680, 10007)
 5. Priority Telecom (1689)
 6. Tele2Zakelijk (1602)
 7. Verizon Business (1670)

Werkwijze

Aanvragen van CPS-diensten

Voor het aanvragen van CPS-diensten is een compleet en correct overzicht van de eigen telefoonnummers (hoofdnummernummerblokken en volgnummers), in combinatie met de postcodes van de betreffende telefoonlijnen. Fouten kunnen leiden tot:

 • Weigering van de implementatie van de dienst
 • Lekverkeer (zie hieronder)
 • Meerkosten, doordat verkeer van nummers van andere bedrijven/consumenten voor rekening van de aanvrager komen

Bij diverse providers is het mogelijk om een keuze te maken om al dan niet de verschillende verkeersstromen via de CPS-provider af te laten handelen:

 1. lokaal verkeer (regionaal verkeer)
 2. interlokaal verkeer (nationaal verkeer)
 3. internationaal verkeer
 4. verkeer naar mobiele nummers

Ten behoeve van controle van kredietwaardigheid van het bedrijf vragen veel providers om een uittreksel van de registratie bij de KvK en legitimatie van de aanvrager.

Gebruiken van CPS-diensten

Het principe van Carrier (Pre) Selection is gebaseerd op het draaien van een Carrier Selectie Code, voorafgaande aan het gewenste telefoonnummer. Deze selectiecodes beginnen (in Nederland) altijd met '16' of '10', gevolgd door twee cijfers resp. drie cijfers, die de alternatieve carrier bepalen.

Carrier selectiecode: 16xy, 10xyz
Voorbeeld: 1602 (Tele2 Nederland B.V.)
Voorbeeld gedraaid nummer: 1602-020-1234567


Er zijn in principe drie mogelijkheden om gebruik te maken van Carrier (Pre) Selection:

 1. Handmatig draaien van de selectiecode voorafgaande aan het telefoonnummer
 2. Het programmeren van de selectiecode in de bedrijfstelefooncentrale
 3. Het instellen van de selectiecode 'in het netwerk' van KPN

Beeindigen van gebruik diensten

Voor het beeindigen van de dienstverlening is het technisch gezien alleen noodzakelijk door KPN de CPS-instellingen uit de openbare telefooncentrale te laten verwijderen. Formeel dient ook het contract met de alternatieve provider beeindigd te worden.

Voor- en nadelen

Als voordelen van deze methode van telefoneren wordt algemeen gezien:

 • Reletief eenvoudige methode van 'overstappen'
 • Relatief eenvoudige methode om terug te keren, wanneer de nieuwe provider niet bevalt
 • Behoud van de telefoonnummers (zonder portering)
 • Meestal voordeliger tariefstelling van alternatieve provider
 • Eenvoudiger inzicht in het totale telefoonverkeer van meerdere vestigingen.
 • Geen vast contract of minimumgebruiksvolume voor het gebruik van de dienst

De nadelen van deze methode zijn afhankelijk van wat men zelf voor ogen heeft. Genoemd kunnen worden:

 • Men blijft zowel klant van KPN als dat met klant wordt van de nieuwe provider; dat betekent twee leveranciersrelaties en twee facturen.
 • De kwaliteit, bijvoorbeeld gemeten in bereikbaarheid van telefoonnummers, is niet altijd vergelijkbaar met de ervaring die men bij KPN heeft.
 • Bij het niet functioneren van de dienst kan onduidelijkheid ontstaan in de verantwoordelijkheden; KPN en de alternatieve provider verwijzen naar elkaar.
 • De kostenvoordelen zijn niet altijd helder en controleerbaar aanwezig
 • Het is mogelijk dat (na verloop van tijd) een (deel van) het verkeer alsnog via KPN loopt.

Bijzondere omstandigheden

Lekverkeer

Ondanks juiste programmering van de telefooncentrale en correctie aanvraag van CPS blijft het voorkomen dat er verkeer alsnog niet via de alternatieve provider wordt afgehandeld. Dit verkeer wordt in jargon 'lekverkeer' genoemd. Het ontstaan van 'lekverkeer' kan een nadelig effect hebben op de kosten (besparing) van het telefoonverkeer.

Mogelijke acties bij lekverkeer:

 • Controleren of op de betreffende lijnen CPS-diensten zijn aangevraagd (op de originele opdracht aan de provider)
 • Instellingen in de eigen bedrijfstelefooncentrale controleren
 • Instellingen laten controleren bij alternatieve provider

0676/0800/0900 nummers

Niet voor alle typen telefoonverkeer is het mogelijk of nuttig om CPS in te stellen. Sommige providers bieden niet de mogelijkheid om verkeer naar 0676-, 0800 en 0900-nummers via CPS te laten lopen. De kosten voor dit verkeer blijven dus op de rekening van KPN staan.

Escape code

Het is mogelijk om bij gebruik van Carrier Pre Selection alsnog via het netwerk van KPN te bellen. Dit kan door het toepassen van de zogeheten 'escape code'. Hiermee wordt het telefoongesprek geforceerd via het netwerk van KPN afgehandeld, ongeacht de CPS-instelling.

Escape code: 1655
Voorbeeld (nationaal): 1655-020-1234567 voor een gesprek naar Amsterdam
Voorbeeld (internationaal): 1655-00-44-20-12345678 voor een gesprek naar Londen

Het is mogelijk een escape code automatisch door de bedrijfstelefooncentrale te laten draaien indien een verbinding niet tot stand komt. Ook kunnen gebruikers van een bedrijfstelefooncentrale zelfstandig kiezen, wanneer ze geen verbinding krijgen met het gewenste nummer.

Voorbeeld voor gebruik via een bedrijfstelefooncentrale:
Gebeld nummer: 0-00-44-20-12345678 voor een gesprek naar London; wordt afgehandeld via CPS-provider (let op de '0' voor een buitenlijn)
Gebeld nummer: 0-1655-00-44-20-12345678 voor hetzelfde gesprek, maar geforceerd via KPN

Slamming

Slamming is jargon voor ongeauthoriseerd overzetten of terugzetten van lijnen van KPN naar een alternatieve provider en vice versa. Slamming kan ontstaan door foutief of frauduleus handelen door de provider. Het effect is dat een bedrijf ofwel ongewild via een alternatieve provider belt, ofwel weer via KPN belt in plaats van de alternatieve provider. De provider of KPN is in principe aansprakelijk voor de eventuele schade.

Generaties van CPS

In de loop van de jaren 1990 - 2010 zijn er een drietal (viertal) opeenvolgende versies van CPS geïntroduceert in de Nederlandse markt. De vierde versie is eigenlijk geen "Carrier (Pre)selectie", maar wordt wel soms zo aangeduid.

CPS 1

CPS 1 was het eerste systeem waardoor men kennis maakte met nieuwe providers die hun belminuten aanboden, in combinatie met een vast abonnement van KPN. Omdat het systeem nieuw was, voor zowel KPN als voor de directe concurrenten van KPN, ontstonden er veel problemen op het netwerk. CPS was tevens alleen maar mogelijk voor nationaal en internationaal verkeer, echter niet voor regionaal belverkeer. Doorontwikkeling leidde tot een nieuwe generatie CPS.

CPS 2

In april 2002 werd CPS 2 geïntroduceerd, waardoor het ook mogelijk werd om regionaal en mobiel telefonieverkeer af te handelen. Met CPS 2 belt u naar alle volgende bestemmingen:

 • Naar regionale bestemmingen (binnen uw eigen regio)
 • Naar nationale bestemmingen (buiten uw eigen regio)
 • Naar nationale mobiele bestemmingen
 • Naar internationale (vaste en mobiele) bestemmingen

Dit geldt voor zowel telefoniegesprekken als voor fax- en dataverkeer. Gesprekken naar 0800/090x-nummers, 082-nummers, het alarmnummer 112 en 0676-internet nummers worden niet door CPS 2 afgehandeld. Deze gesprekken zullen op de KPN-factuur blijven staan.

CPS 3

Sinds januari 2007 is het mogelijk om ook 0800/090x-nummers, 08x-nummers, het alarmnummer 112 en 0676-internet nummers middels CPS af te handelen. Dit staat beter bekend als CPS 3.

CPS 4

CPS 4, ook wel (Wholesale) Line Rental genoemd, houdt in dat niet alleen alle gesprekken via de gewenste provider gaan. Ook de abonnementskosten worden door deze provider afgerekend, waardoor zowel alle communicatie als (gemaakte) kosten via slechts één kanaal verlopen. Technisch gezien verandert er niets aan de infrastructuur. De enige wijziging die plaatsvindt, is op administratief gebied

Zie ook

 • WLR (Wholesale Line Rental) is een alternatieve concurrerende techniek om van een alternatieve telefonieprovider gebruik te maken.

Externe Links

 • Het register van Carrier (Pre) Selection providers wordt door OPTA hier bijgehouden.