Last Updated:

SMS-berichtencentrale

Robin van Lindt

Een provider (netwerk operator) heeft een SMS-berichtencentrale in het mobiele netwerk voor de verwerking van SMS-berichten. Een SMS-berichtencentrale wordt ook wel aangeduid als SMSc of SMSC (SMS centrale of SMS Centre)

Werking

Het versturen van een SMS gaat normaliter in twee of drie stappen:

  1. Het toestel van de verzendende gebruiker verstuurt het bericht naar de SMS-berichtencentrale
  2. Indiend de geadresseerde niet geabonneerd is bij dezelfde provider (operator), stuurt de SMS-berichtencentrale door naar de SMS-berichtencentrale van de ontvangende provider
  3. De SMS-berichtencentrale verstuurt het bericht naar het geadresseerde toestel.

Wanneer het afleveren van een bericht niet meteen lukt komt het SMS-bericht in een zogenaamde retry schedule. Dit is een schema van tijdsintervallen dat aangeeft hoe vaak opnieuw geprobeerd moet worden om het bericht af te leveren. Standaard wordt twee dagen geprobeerd het bericht af te leveren, maar dit kan door de verzender aangepast worden naar een kortere periode. Deze functie wordt in de meeste toestellen als de "geldigheidsduur" van het bericht aangeduid. Als het bericht buiten zijn geldigheidsduur komt zal het automatisch van de SMS-berichtencentrale worden verwijderd. Alleen de provider (de beheer der van de SMS-berichtencentrale kan het retry schedule aanpassen.

Wanneer een bericht succesvol is aangekomen op het toestel van de ontvanger, stuurt deze een ontvangstbevestiging waarop het bericht van de SMS-berichtencentrale verwijderd zal worden. In een enkel geval komt dit bevestigingsbericht niet goed aan op de SMS-berichtencentrale. Het gevolg is dat de SMS-berichtencentrale het bericht herhaaldelijk blijft aanbieden, omdat deze nog geen ontvangstbevestiging heeft gehad. Dit probleem lost zichzelf op zodra het betreffende bericht buiten zijn retry schedule komt. Dit kan echter leiden tot herhaaldelijk factureren van het bericht.

Nummers van Nederlandse SMS-berichtencentrales

Om SMS-berichten te kunnen versturen is nodig dat mobiele toestellen beschikt over het nummer van de berichtencentrale van de provider. Het nummer van de SMS-berichtencentrale zit in het toestel van de gebruiker geprogrammeerd. Over het algemeen kunnen gebruikers alleen de SMS-berichtencentrale van de eigen operator gebruiken. Het is dus niet mogelijk om SMS-berichten via de berichtencentrale van een andere provider te versturen.

In voorkomende gevallen ontvangt u berichten van de SMS-berichtencentrale. Deze centrale heeft een mobiel nummer. De SMS-berichtencentrale nummers van de providers zijn:

Nederlandse SMSC nummers
ProviderNummers van SMS-berichtencentrales
T-Mobile / Ben+31 624 00 00 00
KPN (abonnement)+31 653 13 13 13
KPN (pre-paid)+31 653 13 13 14
Vodafone (Libertel) / Ziggo+31 654 08 81 000
Belgische SMSC nummers
ProviderNummers van SMS-berichtencentrales
Proximus+32 475 16 16 16
Mobistar+32 495 00 25 30
Base+32 486 00 00 05

Het is mogelijk dat het nummer van de berichtencentrale op uw factuur terechtkomt, onder andere in de volgende situaties:

  • Wanneer u SMS- berichten vanuit het buitenland heeft verzonden (en nummerinformatie ontbreekt)
  • Wanneer SMS- berichten na 72 uur nog niet afgeleverd kunnen worden op het gekozen nummer
  • Wanneer er SMS- berichten naar een niet bestaand nummer worden verstuurd

Toegang tot de SMS berichtencentrale

Behalve via een standaard GSM-toestel is het mogelijk om rechtstreeks toegang te verkrijgen tot de SMS-berichtencentrale. Bijvoorbeeld content providers zoals SMS-dienstverleners, die Premium SMS informatiediensten leveren, kunnen via een SMS Gateway rechtstreeks SMS-berichten versturen op het netwerk van een provider.