Last Updated:

SMS (Short Message Service)

Robin van Lindt

SMS (Short Message Service) is een veelgebruikte berichtendienst die beschikbaar is voor GSM.

Inhoudsopgave: SMS

Mogelijkheden

SMS-diensten van providers omvatten het versturen en ontvangen van korte tekst- en databerichten tussen twee of meer GSM-nummers. Door middel van extra diensten is het mogelijk om bijvoorbeeld vanaf internet, naar meerdere toestellen of berichten met betaalde informatiediensten te versturen (of te ontvangen).

Technische mogeljkheden

Tekstberichten

Het sms-bericht kan maximaal 140 bytes groot zijn. Hierin passen 140 8-bits tekens, 160 7-bits tekens of 70 16-bits tekens voor talen zoals Chinees, Japans of Koreaans wanneer deze gecodeerd worden volgens de UTF-16 codering. (Zie ook Unicode.) Buiten de 140 bytes vallen de routeringsgegevens zoals afzender, prioriteit en bestemming. Er bestaan methodes om meerdere berichten te combineren voor het versturen van langere berichten. De gebruikers dienen echter per bericht van 140 bytes te betalen.

Bij het versturen van meerdere berichten worden extra data gebruikt om aan te geven dat het om een multi-part bericht gaat. Hiervoor worden 7 bytes gebruikt. Bij het versturen van een bericht dat uit 2 SMS-berichten bestaat, kunnen niet 320 (2 × 160) maar 306 (2 × (160-7)) tekens worden verzonden.

Binaire SMS-berichten

SMS-berichten kunnen ook gebruikt worden voor het versturen van data, bijvoorbeeld telefooninstellinge, plaatjes (als achtergrond van het telefoonscherm) of een melodie die gebruikt kan worden als beltoon. “Binaire SMS berichten” betekent: een SMS-bericht is opgebouwd uit 140 bytes van zogenaamde "user data". Voor het versturen van SMS-tekstberichten kan deze user data met maximaal 160 GSM 7-bit karakters worden gevuld. Indien de 140 bytes niet voor tekst worden gebruikt, heten de berichten "binaire SMS-berichten". Meestal moet een grotere hoeveelheid data dan 140 bytes worden verstuurd, hiervoor worden dan meerdere binaire SMS-berichten aaneengeschakeld. Ringtones kunnen bijvoorbeeld worden opgebouwd uit één, twee of drie binaire SMS-berichten. Picture SMSberichten hebben bijvoorbeeld zelfs minimaal drie binaire SMS-berichten nodig.

Toepassingsmogelijkheden

Mogelijkheden voor de indivituele SMS-gebruiker

 • Tekstberichten versturen en ontvangen vanaf een GSM-toestel
 • Tekstberichten versturen en ontvangen vanaf een Smartphone met internettoegang
 • Tekstberichten versturen vanaf een PC met internetaansluiting

Mogelijkheden voor bedrijven

 • Marketing
 • Bevestigings berichten
 • Communicatie naar medewerkers (oproepen, waarschuwingen), zie ook Bulk SMS (groep SMS).

SMS-diensten

 • Premium SMS-diensten (betaling voor content) voor Informatiediensten, Beltonen, etc. Premium diensten worden als eenmalige dienst aangeboden en als abonnementsdienst.

Gebruik door providers

Providers kunnen SMS toepassen voor het aanpassen van:

 • Instellingen van de SIM-kaart
 • Instellingen van het toestel.

Het eerste kan door de provider gebeuren, voor de laatste moet de gebruiker van het toestel toemstemming geven.

Kosten

Verrekening vindt plaats volgens deze prijsstructuur:

 • Bericht verzenden bij nationaal gebruik (vanuit Nederland naar Nederland)
 • Bericht verzenden bij internationaal gebruik (vanuit Nederland naar het buitenland)
 • Bericht ontvangen en verzenden bij internationaal gebruik (vanuit het buitenland)
 • Premium SMS-berichten ontvangen (Premium SMS MT)
 • Premium SMS-berichten verzenden (Premium SMS MO)
 • Premium SMS-abonnement, verrekening per bericht, of per tijdseenheid
 • Gratis informatiediensten

Problemen

SMS-Loop

In voorkomende gevallen -bijvoorbeeld bij het verzenden van een SMS in het buitenland- komt een enkele verzonden SMS veelvuldig terug op de rekening. Er zijn meldingen van 2 tot wel 100-voudige facturatie, meestal op het nummer van de SMS-berichtencentrale van de betreffende provider (bijvoorbeeld van KPN: 06-53131313 of +31 6 53131313).

Het kan blijkbaar wel eens voorkomen dat de centrale geen goede ontvangstbevestiging naar de telefoon stuurt. Hierdoor komt het toestel in een zogenaamde SMS-loop terecht. De telefoon blijft proberen het SMS-bericht te sturen, wat door de SMS-centrale wordt verwerkt als het versturen van aparte SMS-berichten.

Voor het versturen van SMS-berichten vanuit het buitenland heeft de eigen (home-)provider een overeenkomst met de (roaming-)provider in het buitenland. Het is technisch niet te garanderen dat SMS-berichten aankomen op bestemming en correct afgeleverd worden. Het proces werkt ongeveer als volgt. Eerst wordt het SMS-bericht naar de buitenlandse centrale verzonden, die zend het vervolgens naar de nederlandse en die naar de telefoon van de ontvanger, deze zendt weer een signaal dat de sms is ontvangen naar de nederlandse centrale, deze weer naar de buitenlandse centrale en die weer naar de telefoon. In dat proces kan iets fout gaan, waardoor een SMS-bericht herhaaldelijk wordt verzonden.

SMS Premiumdiensten

Er zijn vele gevallen bekend van problemen met het ongewenst ontvangen van Premium SMS-berichten, waaraan kosten verbonden zijn. De verzenders van deze berichten zijn niet altijd makkelijk te achterhalen en het stoppen van de informatie-dienst kan moeizaam zijn.