Last Updated:

Premium SMS

Robin van Lindt

Premium SMS is de benaming voor SMS-diensten, die specifieke 'content' (informatie, beltoon), of 'functie' (stemmen, gokken) tegen een hoger dan gebruikelijk tarief aanbieden. Een Premium SMS is technisch gezien een standaard SMS-bericht. De verrekening van kosten gebeurt per verzonden bericht, per ontvangen bericht of op basis van een abonnementsvorm.

Inhoudsopgave: Premium SMS

Definities

Berichten

Een 'SMS premium charged bericht' ('Premium SMS MO bericht', waarbij MO staat voor 'Mobile Originated') is een door de gebruiker verstuurd SMS-bericht waarvoor door de Operator of Service Provider namens SMS-dienstverleners kosten in rekening worden gebracht bij de betreffende gebruiker.

Een 'SMS reversed charged bericht ('Premium SMS MT bericht, waarbij MT staat voor 'Mobile Terminated' is een door de gebruiker op een (mobiel of vast!) toestel ontvangen SMS-bericht, waarvoor door de de Operator of Service Provider namens de SMS-dienstverlener kosten in rekening worden gebracht bij de betreffende gebruiker.

Partijen

De dienstverlening is een complex samenspel van (maximaal) vier partijen, die gezamenlijk de vijfde partij (de afnemer, gebruiker) de dienst verlenen:

  • Gebruiker of afnemer van de dienst
  • Content Provider
  • SMS-dienstverlener (SMS Gateway of SMS Broker): exploitant van inrichting om SMS-berichten te versturen over het netwerk van een Operator.
  • Service Provider: Aanbieder van openbare telecommunicatiediensten, specifiek SMS-diensten voor eindgebruikers, inclusief MVNO's of MVNE's.
  • (Mobiele) Operator: KPN, Vodafone, T-Mobile

Hoe het werkt

SMS Premium diensten werken door een specifiek opgebouwd bericht te sturen aan een (meestal) verkort nummer:

Voorbeeld1: 'SMS WIN AUTO aan 1234'
Voorbeeld2: 'SMS VOETBAL AAN' aan 3456'
Voorbeeld3: 'SMS VOETBAL OFF' aan 3456'
  • Shortcode: Het viercijferig nummer waaraan een SMS-bericht wordt gestuurd. Dit is geen gewoon GSM-nummer maar een nummer van een SMS Server ('SMS-centrale' of 'SMS Premium Gateway')
  • Alias: Kenmerkende woord van de betreffende dienst ('WIN' en 'VOETBAL' in bovenstaande voorbeelden).
  • Keyword: Gewenste actie of keuze ('AAN', 'OFF' of 'AUTO' in bovenstaande voorbeelden).

Een gebruiker stuurt een SMS-bericht, opgebouwd zoals bovenstaande voorbeelden naar een 'Shortcode' en ontvangt (automatisch) een bericht terug.

Problemen

De problemen, die gebruikers ervaren met Premium SMS diensten zijn vallen in twee categoriën:

  • Opzeggen van abonnementen
  • Onbedoelde berichten/abonnementen

In beide gevallen is het voor gebruikers vaak niet duidelijk en/of eenvoudig te achterhalen welke marktpartij benaderd moet worden om het abonnement stop te zetten, of de kosten van onbedoelde abonnementen terug te vragen.

Het stoppen van SMS-diensten verschilt per provider en dienst. Een aantal mogelijkheden:

Stuur SMS naar de betreffende dienst: 
1234 DIENST OFF
1234 DIENST UIT
1234 DIENST STOP

Voor de bovenstaande methode is het nodig om de Dienstcode (alias) te kennen en de methode om de betreffende dienst uit te zetten. Wanneer deze niet bekend zijn, kan de dienst mogelijk via de provider worden gestopt. De Stichting SMS-Gedragscode heeft op haar website een zoekmachine om de betreffende aanbieder te vinden.

Om alle abonnementen te blokkeren kan het mobiele nummer worden ingevoerd op de website van het Dienstenfilter. De blokkering moet vervolgens binnen drie dagen actief zijn. Het is niet mogelijk specifieke diensten te blokkeren en andere niet. De blokkering dient per nummer ingesteld te worden.

Klachten & gedragscode

Als een aanbieder van een mobiele telefonie (zoals Vodafone, KPN, T-Mobile) informatie krijgt dat de gedragscode wordt overtreden, spreekt hij de betreffende SMS-Dienstverlener daarop aan. Als de overtreding niet binnen twee dagen is beëindigd, moet de aanbieder van mobiele telefonie de zaak voorleggen aan de Commissie Handhaving SMS-Gedragscode. Dat kan ook gebeuren als een bepaald bedrijf de regels meerdere malen overtreedt.

Externe Links