Last Updated:

Gebruikersverenigingen

Robin van Lindt
In de telecommunicatiemarkt zijn een aantal organisaties actief, die zich richten op belangenvertegenwoordiging.

Organisaties

BTG: Nederelandse vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers

De vereniging BTG (BedrijfsTelecom Grootgebruikers) is in 1986 opgericht met als doelstelling belangenbehartiging. De BTG richt zich op bedrijven die meer dan 500.000 per jaar aan ict besteden. Bedrijven die meer dan € 250.000 per jaar besteden kunnen geassocieerd lid worden.

Themadagen
Een in het oog springende activiteit van de BTG is het organiseren van de BTG Themadagen. Op de BTG Themadagen worden leveranciers van telecommunicatie en ICT-diensten in de gelegenheid gesteld zichzelf en hun dienstverlening onder de aandacht te brengen van de leden van de BTG. Dit gebeurt door middel van een beurs en speeches.

TGG
De vereniging BTG heeft de ondernemingen Telegrootgebruik BV (TGG BV) en Telegrootgebruik Inkoop BV opgericht. TGG is een (commerciele) Service Provider voor vaste en mobiele telecommunicatiediensten.

Het doel van Telegrootgebruik is het verlenen van de volgende diensten (bron: website BTG:

 • het afsluiten (ontwikkelen en actueel houden) van mantelovereenkomsten met de voor de grootzakelijke markt relevante operators;
 • het contractbeheer en relatiebeheer voor leden met de operators;
 • het geven van advies en beoordelen van aan de leden uitgebrachte offertes;
 • het leveren van factuurmanagement- en financiele diensten.

Deze diensten worden alleen aan leden aangeboden. Met 'leden' worden hier de leden van BTG bedoeld. Daarnaast exploiteert TGG BV de TGG DSL Shop.

INTUG: International Telecom Users Group Association

De INTUG is een vereniging van belangenverenigingen. De doelstelling van de INTUG (bron: [1]):

 • to promote the interests of all telecommunications users on an international basis and also everything directly or indirectly related or conducive thereto, all in the broadest sense.

sTN: stichting Telecom (& Internet) Gebruikers Nederland

De stichting Telecom- & Internetgebruikers Nederland (sTN) werd 10 jaar geleden opgericht met een drieledige doelstelling (bron: website sTN:

 • het behartigen van de telecom belangen van zakelijke telecomgebruikers;
 • het adviseren van de leden van de aangesloten Branche- en Koepelorganisaties op de het brede terrein van telecom. sTN beschikt daartoe voor haar afnemers over een kennisdatabank (www.telecompas.nl);
 • het realiseren van aanzienlijke kortingen op de telecomkosten van de leden van de aangesloten Branche- en Koepelorganisaties door bundeling van het gezamenlijke telefoonverkeer (raamcontract mobiele telefonie en raamcontracten vaste telefonie).

De verschillende diensten zijn ondergebracht bij het aan de stichting gelieerde sTN Dienstencentrum met als handelsnaam sTN Telefact BV.

TMA: Telecom Management Association

De Telecom Management Association is een beroepsvereniging voor managers van telecommunicatietechniek. De TMA reikt eens per jaar de Telecom Managers Award uit. Daarnaast organiseert de TMA:

 • Themabijeenkomsten
 • TMA Jaarcongres
 • Telecom Business Diner

TMA besluit eind 2014 om zichzelf per 1 januari 2015 op te heffen, vanwege gebrek aan leden.

Naam en vestigingsgegevens

Overzicht van organisaties
NaamVestigingsadresVestigingsplaatsKvK-nummer
Nederlandse Vereniging van
Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (B.T.G.)
Heidestein 73971ND Driebergen-Rijsenburg40517284
International Telecommunications
Users Group Association (INTUG)
Heidestein 73971ND Driebergen-Rijsenburg30218247
Telegrootgebruik B.V. (TGG)Heidestein 73971ND Driebergen-Rijsenburg30125252
Telegrootgebruik Inkoop B.V.Heidestein 73971ND Driebergen-Rijsenburg30134674
Telecom Management Association,
Beroepsvereniging voor Managers van
Communicatietechnologie(sTN)
Pelmolenlaan 103447GW Woerden30185893
sTN Telecompas B.V. en
sTN Branchevoordeel
Pelmolenlaan 103447GW Woerden30179499
STN TelefactPelmolenlaan 103447GW Woerden30120960
Stichting Telecomgebruikers NederlandPelmolenlaan 103447GW Woerden41265668

tevens gevestigd op deze lokaties:

Overzicht van organisaties
NaamVestigingsadresVestigingsplaatsKvK-nummer
Switch Trax Telecom Nederland B.V.Pelmolenlaan 10a3447GW Woerden30151943
Teletigers B.V..Pelmolenlaan 10a3447GW Woerden30148335
Runway Group B.V.Pelmolenlaan 10a3447GW Woerden27172283


Bron: kvk-register