Last Updated:

Infrastructure as a Service

Robin van Lindt

Infrastructure as a Service als onderdeel van Cloud computing

Infrastructure as a Service (IaaS) is een van de drie basis servicemodellen van (lagen in-) cloud computing. Net zoals Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS) biedt het virtuele informatieverwerkende middelen. Deze virtuele omgeving, vaak aangeduid als the cloud is toegankelijk via openbare verbindingen, gewoonlijk het internet.

In het specifieke geval van IaaS bestaan de geboden virtuele informatie verwerkende middelen uit hardware, in andere woorden computer infrastructuur. In de fysieke realiteit komen deze middelen ter beschikking uit een veelheid aan via netwerk verbonden servers. Deze servers zijn gewoonlijk verspreid over verschillende datacentra en worden beheerd door de cloud provider.

De afnemer van IaaS-diensten krijgt toegang tot de infrastructuur om zo een eigen IT-platform te bouwen.

Inhoudsopgave: Infrastructure as a Service

Beoogde doel

Net zoals andere vormen van cloud hosting, is IaaS erop gericht om bedrijven rendabele en schaalbare IT-oplossingen te bieden. Het complexe beheer van de onderliggende hardware wordt uitbesteed aan de cloud provider. Het beoogde voordeel is dat bedrijven snel kunnen uitbreiden (en inkrimpen) zonder geld en tijd te moeten investeren in de aanschaf (resp. verschrotting), installatie en configuratie van hardware.

IaaS is geschikte oplossing voor bedrijven die de regie over de gebruikte technologie en de geografische locatie van de hardware uit handen kunnen en willen geven. Ook wederverkopers (resellers) kunnen IaaS-oplossingen gebruiken om hun klanten een kompleet dienstenpakket te bieden.

Voorbeelden van toepassingen voor IaaS

Hier volgt een drietal sprekende voorbeelden van de toepassing van IaaS.

Bedrijfsinfrastructuur
IaaS kan worden ingepast in de bestaande (interne) bedrijfsnetwerken, zoals bijvoorbeeld private clouds en (virtuelel) Local Area Network (VLAN’s). Een organisatie kan applicaties en gegevensopslag op deze manier gebruik laten maken van een geïntegreerd bedrijfsnetwerk dat gebruikmaakt van eigen en uitbesteedde middelen.
De private cloud (die alleen toegankelijk is voor de eigen organisatie) kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor beveiligde gegevensopslag en -communicatie van gevoelige informatie. Daarnaast kan groei worden opgevangen in de uitbesteedde delen van het bedrijfsnetwerk.
Cloud hosting
Met cloud hosting wordt een website op een virtuele server gehost. De virtuele server, maakt op zijn beurt gebruik van een groep gedeelde fysieke servers (een server ‚pool’). Een website die op een virtuele server ‚draait’, profiteert van voordelen als redundantie en schaalbaarheid, die zijn voorzien in de onderliggende fysieke infrastructuur van netwerkmiddelen en servers.
Virtual Data Centers (VDC)
Een VDC is een verzameling van via een (virtueel) netwerk onderling verbonden virtuele servers. Op deze manier kan een samengestelde private- en cloud hosting omgeven worden gecreëerd, die bestaat uit eigen en uitbesteedde (virtuele) servers en netwerken.

Voordelen

Een oplossing gebaseerd op Infrastructure as a Service biedt gewoonlijk de volgende eigenschappen en voordelen:

 • Schaalbaarheid
  capaciteit of middelen zijn beschikbaar wanneer ze nodig zijn. Uitbreiding kan zonder vertragingen gebeuren en er hoeft geen ongebruikte capaciteit op voorraad gebouwd te worden.
 • Geen investeringen in hardware
  De onderliggende fysieke hardware benodigd voor IaaS wordt gebouwd en beheerd door de cloud provider. De investeringen in tijd en geld die hiervoor zijn benodigd worden in eerste instantie door de cloud provider gedragen.
 • Kosten op basis van verbruik
  De diensten kunnen worden afgenomen op basis van de daadwerkelijke behoefte. De verrekening is zodanig dat alleen afgenomen diensten betaald worden.
 • Onafhankelijkheid van locatie
  Toegang tot de IaaS-diensten kan vanaf iedere locatie met een (internet) verbinding (op voorwaarde dat de veiligheidsprotocollen dat toestaan).
 • Fysieke beveiliging dan een datacentrum
  De diensten uit een publieke of gesloten cloud die is ondergebracht bij een cloud provider, profiteren altijd van de fysieke beveiliging die een datacentrum biedt.
 • Geen SPoF (Single Point of Failure)
  Als gevolg van de redundantie in de hardware, kan de dienstverlening doorgaan wanneer bijvoorbeeld een enkele server of switch het begeeft. Voor veel diensten geldt zelfs dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden in het geval een geheel datacentrum zou uitvallen.

Zie ook

Zie voor meer informatie over gerelateerde onderwerpen ook de volgende pagina's: